Kaušai

Kaušai̇̃ dkt.

.

Look at other dictionaries:

  • kaušas — 1 kaušas sm. (1) 1. R, K, N, Rm, Skp medinis trumpu kotu samtis jovalui, vandeniui, grūdams, miltams ir kt. semti; į jį telpantis kiekis: Su striubu kotu medinis kaušas dėl sėmimo jovalo J. Padėk šitą kaušą kiaulėm ėdalui maišyti Sdk. Paršiukams… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kragas — 1 krãgas (pr. kragis < vok. Krug) sm. (2) NdŽ 1. Lpn100, R, MŽ215,292, K ąsotis; puodelis; taurė: O kviesliai, su krãgais svodbiškais susibėgę, pyvo sudrumsto malkus tikt košia, tikt košia K.Donel. Už baltų stalų, už margų krãgų skauda mano …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuo — 1 nuõ praep. su gen., dat. ir su prieveiksmiu, nū̃ (ž.), nù, nõ žodžių linksniai su šiuo prielinksniu rodo: I. judėjimo kryptį: 1. tolyn ar artyn iš kurios nors pusės: Atėjo nuõ miško Sb. Atėjo nuo ano galo Tr. Ateit nū̃ tai muitinei latvis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • puodkaušiai — sm. pl. (1) virtuvės indai ir įrankiai (puodai, kaušai ir pan.): Nė puodkaušiams nėr vietos pasidėti – tatai karšenė Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rinkti — riñkti, reñka (riñka LD338(Zt)), o tr. Q326, H157, R, Sut, I, M 1. K imti po kiek ir dėti į vieną vietą: Spanguolės augo, bet nėkas neriñko Lpl. Aš čia obuolius renkù Rmš. Bulbės riñkt sunku: eini eini, čia bulbė, čia bulbė – linginėji Mžš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • semti — semti, sẽmia (sẽma Ktk, Dv; KlC61), sėmė K; SD35, H, R315, MŽ422, I, Sut 1. tr. DŽ imti, pilti skysčių, kabinti biralų: Moteris prisaikdino urėdas, kad vandens iš čia nesemtų J. Senis sẽma, sẽma vandenį, ir vis dykas rėtis (ps.) Smn. Būriai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sugrįsti — sugrį̃sti, sugriñdžia, sugriñdo (sùgrindė) 1. tr. sukloti, sudėti į grindis, nutiesti: Tyliai čiožina trys poros kojų tamsius seno kelio akmenis, sugrįstus įvairiagenčių Romos vergų sp. Plačius akmenis į pamatą sugrindė Jrk. | refl.: Ir nulėkė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • velti — 1 velti, vẽlia, vėlė KBII162, K, I, Š, Rtr, BŽ42, DŽ, NdŽ, KŽ; Q604, OsG72, N, M, LL35, L, PolŽ38 1. tr. K taršyti, šiaušti: Plaukus velti Grv. Kam seserelę skriaudi – plaukelius velì, pešioji Vkš. | refl. N: Negal surišti, plaukai vẽlas Trk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šarmas — 1 šarmas sm. (3) Š, DŽ, NdŽ, (1) 1. ppr. sing. SD174, SD137, R, MŽ319, Sut, N, K, M, L, LVIII806, Rtr, BŽ623, FrnW, KŽ, Btrm, Grž, KlvrŽ, Rt, Kltn gailus nusistojęs pelenų ar kt. plikinys, ppr. vartojamas skalbimui: Šarmas y[ra] medinis (iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ūkiškas — ūkiškas, a adj. (1) 1. L, LL41, Rtr, Š, NdŽ, KŽ, Brt, Rs, Skd, Vgr, Kvr susijęs su žemdirbyste, ūkiu, jo tvarkymu, ūkiui priklausantis: Ūkiškam gyvenime visko reikia Mžš. Viską dirbdavau, visokius darbus, i ūkiškus, i šiaip Gsč. Vakare da… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.